QUÉT QR NGAY

Địa chỉ Cơ sở 1: số 1498, đường Hùng Quốc Vương, P. Gia Cẩm, TP.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ Cơ sở 2: số 30-32, đường Hùng Quốc Vương, P. Minh Nông, TP.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Email: centralresidencevt@gmail.com

Facebook

Google Map


All copyright © by Central Residence